Informace LK 01/2007

11. 1. 2007

    Příprava závodu
    Jak jste již mnozí zaznamenali na našich stránkách, několikaletá příprava, která směřovala k tomu, abychom se mohli ucházet o konání tak významného závodu, jakým byla I. Část Českého poháru v běhu na lyžích, kategorie dorost, přišla díky povětrnostním podmínkám vniveč.
    Pakliže uvádím několikaletá příprava, tak již několik let nazpět se připravovali rozhodčí pro závod, kteří musí splnit kritéria daná Svazem lyžařů ČR a jeho soutěžním řádem. Taktéž proběhla příprava tratí tak, aby mohly být homologovány, což bylo také jednou z podmínek pro konání závodu. Připravila se technika, provedla se úprava zázemí lyžařského běžeckého stadionu. Začalo se jednat se Svazem lyžařů ČR o tom, abychom se vůbec mohli o závod jako pořádající klub ucházet. Jednou z našich nevýhod pro pořádání závodu je nadmořská výška, ve které se lyžařský běžecký stadión nachází. Proto se snažil klub ve spolupráci s Obecním úřadem Veřovice zajistit dostatečný přísun vody, aby mohlo být zahájeno případné zasněžování areálu, kde se měl závod uskutečnit. V tomto směru bylo také jednáno se zástupci Moravskoslezského kraje.
    Všichni členové klubu se podíleli nemalou měrou a zcela bezplatně na přípravě podmínek pro pořádání závodu, za což jim mohu pouze poděkovat a budu věřit, že se dočkáme pro nás příznivějšího počasí, při kterém budeme moci zúročit veškerou naši přípravu a odvedenou práci. Děkuji také všem zúčastněným ze strany Obecního úřadu Veřovice a sponzorům, kteří se také nemalou měrou po dlouhou dobu podíleli na přípravě této akce.
    Taťána Kuzmová, prezidentka LKVE
 

Comments Closed

Aktuální stav
In-počasí
                

             


             Jsme zapojeni do projektu:

      

 
 
Komplexní služby v oblasti IT, správa sítí, internet, poradenství


Renovace veteránů, karosárna, autoservis