Historie Lyžařského klubu Veřovice, o.s.

 

Obec Veřovice se nachází v Beskydech. Poloha vždy zaručovala hojnější sněhovou nadílku než tomu bylo v níže položených oblastech. Kdo do Veřovic přivezl nebo vyrobil první lyže, o tom se v žádných kronikách nepíše a už se to asi nikdy nedovíme. Ale je známo, že děti i dospělí již dříve lyžovali na všech větších veřovských kopcích (Tománkův, Hyklův, Machův kopec).

K rozvoji lyžařského sportu přispěl osobní příklad lyžaře Jindřicha Kociána st. (* 1914 – †1976), který aktivně závodil v období už před II. světovou válkou. Zaměřoval se hlavně na běh a v župních závodech patřil k nejlepším, byl známý také ve vyšší, republikové soutěži. Říká se, že když trénoval v období války, stříleli po něm němečtí vojáci, pokládali ho totiž za zběha nebo pašeráka. Další známou lyžařskou osobností ve Veřovicích byl Jan Brusenbach (* 1924 – †1950 ), všestranný lyžař který neměl vyhraněnou specializaci. Závodil na úrovni kraje i republiky za pohorskou jednotu Frenštát. Bohužel zemřel velmi mladý v nedožitých 26 letech. Na jeho počest se od roku 1961 několikrát konal memoriál ve sjezdových disciplínách.

První zmínkou o organizovaném lyžování ve Veřovicích je působení v rámci Sokola v roce 1943, který sdružoval všechny sportovce včetně lyžařů. Starostou sokola byl František Rára (kovář). O činnosti oddílu lyžování v jeho začátcích zatím nemáme dostatek informací. Víme jen, že se v letech 47 – 49 začalo jezdit na úzké svážnici Za Kubečkovou a lyžaři se scházeli v restauraci u Večeřáků ( restaurace stála na místě dnešního parkoviště před nákupním střediskem). Připomeňme si několik nejvýznamnějších členů, kteří se zasloužili o rozvoj lyžování v padesátých a šedesátých letech – Hykel Jindřich, Kubečka Milan, Geryk Dušan a později Křížek Květoslav a další.

V roce 1956 povolil nadlesní Kavka rozšíření sjezdovky. Ta se rok po roku postupně rozšiřovala vždy o několik metrů. Dá se říci, že největší rozvoj lyžařského oddílu začal právě rozšířením svahu od roku 1957, kdy se začínají objevovat zápisy v obecní kronice. Začaly se pořádat lyžařské závody a mládež se zajímala o progresivně se rozvíjející sport. Veřovice se prosazovaly na krajských přeborech.

V roce 1961 byl zahájen memoriál Jana Brusenbacha. Sjezdovka se prodloužila až pod tzv. Velký sráz, kde se jezdil i sjezd v místních podmínkách. Na bezpečnost se tenkrát moc nedbalo a nebyly tak přísné předpisy pro stavění tratí ani pro výzbroj lyžařů při závodech. V tomto období byli nejaktivnější Hykel Břetislav (Kalivoda), Vilém Čulák, Kocián Jindřich ml.

Období po roce 1964 – 66 pokračoval vzrůstajícím zájmem o bílý sport. V roce 1964 bylo do práce oddílu bylo zapojeno 36 dospělých, 56 žáků a na úpravě areálu bylo odpracováno 1147 brigádnických hodin. Na svahu byl vyzkoušen první vlek, který sestrojili Stanislav Kocián a Jaroslav Kocián. Benzinový motocyklový motor 150, který byl hnací silou vleku, vytáhl vždy 6 lyžařů, ale jeden z nich musel vždy stáhnout lano z navinutého bubnu zpět. Oddíl pořádal zájezdy na krytý bazén do Vsetína (tenkrát nejbližší krytý bazén na Severní Moravě) a lyžařské zájezdy na vyšší hory (většinou na Slovensko).

V roce 1967 začíná stavba lyžařské chaty, která se jeví jako nezbytná pro další rozvoj a vytvoření zázemí při sportování. Později byla chata rozšířena o klubovnu a prostornější hygienická zařízení.

V tomto roce začíná také příprava stavby nového vleku, který byl postaven až na vrchol sjezdovky, tzv. Buben. V těchto letech byly nejčastěji slyšet jména : Břetislav Hykel – předseda oddílu, dále Svatopluk Juroch, Vilém Čulák, Pavel Pop, Zdeněk Kocián, Jindřich Kocián, Jaroslav Kocián, Stanislav Kocián, Evžen Geryk, Petr Blažek, Zdeněk Caisberger ml., který se stává předsedou oddílu po Břetislavu Hyklovi, Zdeněk Šmahlík, Pavel Křížek a další.

Od začátku 80tých let se rozvíjelo běžecké družstvo. Intenzivní trénink dostal některé mladé běžce na první místa v kraji zásluhou vedoucího družstva a trenéra Petra Blažka a ostatních příznivců této disciplíny. Pokud nebyly dobré sněhové podmínky dole na louce, bylo možno vystoupit do vyšších poloh, kde se sníh drží až do jara a na běžkách se dalo trénovat. Také žákovské družstvo sjezdového lyžování pod vedením Stanislava Kociána, Josefa Marka a Radomíra Fitowského dosahovalo slušných výsledků i když pro toto odvětví nebyly vhodné tréninkové podmínky pro další rozvoj.

Lyžařská chata byla zvětšena o klubovnu, byl vybudován tenisový kurt, osvětlení areálu a postavena garáž. V čele oddílu byl tenkrát Pavel Křížek, aktivně se podíleli Pavel Pop, Zdeněk Kocián, Marek Josef, Fitowski Radomír a řada již dříve jmenovaných.

Datum 30.12. 1990 se stal mezníkem v historii lyžování. TJ Veřovice se dělí na tři subjekty a právě k tomuto datu je valnou hromadou ustanoven Lyžařský klub Veřovice.

Od roku 1991 do 30.4. 2005 byl prezidentem klubu Dalibor Matuš, který se zasloužil společně s dalšími členy prezidia ve složení z Petra Blažka, Radomíra Fitowského, Luboše Pítra, Milana Laciny, Miroslava Fojtíka, Libora Sýkory a spolu se všemi členy klubu (44 dospělých, 18 dětí) o jeho rozvoj do současné podoby a vytvoření zázemí pro závodní činnost zejména v běžeckém lyžování, kde klub opakovaně dosahuje výborných výsledků a závody uspořádané klubem jsou hodnoceny jako jedny z nejlepších v kraji.

V současné době je od 1.5. 2005 prezidentkou klubu Taťána Kuzmová a prezidium pracuje dále ve složení Petr Blažek, Radomír Fitowski, Dalibor Matuš, Libor Sýkora, Milan Lacina, Martina Kratochvílová, Jakub Satek a Miroslav Fojtík. Členská základna má 42 dospělých členů a 25 dětí. Mezi nejlepší závodníky, kteří klub reprezentovali a stále reprezentují pod vedením trenéra Libora Sýkory patří Jan Bartoň (Veřovice) a Denisa Stodůlková (Valašské Meziříčí), kteří dosáhli opakovaně na mistrovské tituly v kategoriích starších žáků a dorostu, byli všichni tři ve svých kategoriích vyhlášeni a oceněni v anketě Nejúspěšnější trenér a sportovci Novojičínska za rok 2005. Výborných výsledků také dosahuje v kategorii žen Marie Šrubařová (Frenštát pod Radhoštěm), která nás reprezentuje po celém světě, stejně jako Petr Blažek a Vít Ryška (Trojanovice).

Klub v průběhu roku připravuje spoustu akcí, a to závody v běhu na lyžích, karneval na lyžích, v podzimních měsících přespolní běh, podílí se na spolupořádání závodu horských kol MTB Veřovické vrchy, který probíhá každoročně v měsíci srpnu. Mimo to pořádá další menší akce. Všichni členové se nemalým dílem, a to bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu za vykonanou práci pro klub, zasluhují o to, aby se klub rozvíjel, jak ve svém zázemí, tak v oblasti závodní.

V současnosti je k dispozici ubytovací prostor nad garáží a lyžařská chata s občerstvením. Bylo vybudováno parkoviště, upravena příjezdová cesta a je prodloužen tenisový kurt, terasa a chodníky.

Klub se zaměřuje především na běh a vytvoření podmínek pro začátky sjezdového lyžování, hlavně rodin s dětmi.

 
Aktuální stav
In-počasí
                

             


             Jsme zapojeni do projektu:

      

 
 
Komplexní služby v oblasti IT, správa sítí, internet, poradenství


Renovace veteránů, karosárna, autoservis